Begrundelse

Begrundelse:

Når der er behov for at få gjort noget ved togene til Vestsjælland er der mange grunde:

  • Elektrificering af banen til Kalundborg er nu udskudt fra 2021 til 2027.
  • Der er konstateret revner i akslerne på de ME-lokomotiver, som trækker togene mellem Kalundborg og København. Helt frem til efteråret 2018 vil der mangle ME-lokomotiver.
  • ME-lokomotiverne har defekte tandhjul, som nu skal udskiftes.
  • ME-lokomotiverne er meget forurenende, da de er forsynet med 2-takts dieselmotorer udviklet omkring 1960.
  • ME-lokomotiverne er anskaffet i årene fra 1981 til 85 og burde være udfaset.
  • Der er indgået forlig om anskaffelse af eltog uden at der er taget stilling til hvad der skal ske indtil der kommer strøm til banerne.
  • Der bliver bygget en ny station ved Kalundborg Øst.
  • Banen til Kalundborg har nu kun regional betydning efter nedlæggelsen af færgerne til Århus.
  • Den ny Kalundborg vest havn vil forhåbentlig betyde at havnen blive ”turn around” havn for krydstogsskibe med deraf følgende behov for transport af besætning og passagerer.


Oprindelig var det planlagt at elektrificeringen af banen til Kalundborg skulle endelig besluttes inden udgangen af 2017. Elektrificeringen er nu udskudt til 2027 med mulighed for yderlig forsinkelse. Projektet er oprindelig anslået at kommer til at koste 1139 millioner kroner, og kan forventes færdig i ultimo 2021. Projektet omfatter opsætning af køreledninger, signal-system og ombygning ved i alt 12 broer over banen. Det er på nuværende tidspunkt meget svært at vurdere om teknologien med køreledninger vil være den rette teknologi i 2027 eller om teknologier som gennemopladelige batterier eller brint vil tage over.

ME-lokomotiverne, som trækker de fleste tog mellem Kalundborg og København, er for tiden ude af drift på grund af revner i akslerne og defekte tandhjul. Ifølge de sidste nye informationer vil ME-lokomotiverne først være helt klar til drift i efteråret 2018. Omkring en tredjedel af akslerne defekte. Nogle kan repareres, men en del af dem kan ikke repareres og må udskiftes, som først kan gennemføres i efteråret. Der skal fremstilles ny tandhjul til lokomotiverne, som først kan være klar i 2019. Fremover er det sandsynligt at der vil komme endnu flere problemerne med ME-lokomotiverne.


Togvogne forladt af defekte ME-lokomotiver på Kalundborg station.

ME-lokomotiverne er udstyret med en to takts dieselmotor udviklet i 1960erne. Den er meget forurene selvom der installeret udstyr til at begrænse forureningen. Ifølge Ingeniørens oplysninger har ME-lokomotivernes motor det problem, at hele 2,5-3,5 procent af brændstoffet faktisk er smøreolie. Motortypen forbruger så meget smøreolie, at der aldrig skiftes olie på denne motortype. Der efterfyldes kun. Til sammenligning forbrænder de nye dieselmotorer, der er på markedet i dag, mindre end 0,5 procent af smøreolien. Et moderne hybridtog vil kunne nedsætte forureningen til en tiendedel dels på grund af en moderne dieselmotor og del på grund af at toget på store strækninger køre på strøm fra køreledninger.

Der er fornylig indgået forlig om anskaffelse af nye elektriske tog, men der er ikke truffet beslutning om køb af tog til de strækninger, der ikke har køreledninger. Det vil betyde at det eksisterende materiel skal betjene banen til Kalundborg indtil den er elektrificeret. Det kan meget vel betyde så dårlige forhold, at passagerene forsvinder.

Der investeres mange penge i en ny station ved Kalundborg Øst. Hvis denne investering skal retfærdiggøres skal der og så være stabil togdrift med rimeligt komfortable tog.

Kalundborg havns nye kaj med 15 m vanddybde og en kajlængde på 500 m vil forhåbentlig betyde at store krydstogtskibe vil anløbe kajen når den står færdig i 2019. Hvid de begynder at benytte havnen som ”turn around” havn vil det betyde en betydelig trafik af besætninger og passagerer, og dermed flere passagerer til togene hvis de har en rimelig standard.


Copyright @ All Rights Reserved